Proč poker připomíná loterii – 2. díl

Předchozí článek se týkal variance pokerových turnajů obecně. Dnes bych rád přiblížil tzv. Poker Tournament Variance Simulator, který počítá varianci pro pokerové vícestolové i jednostolové turnaje a můžeš ho najít na stránkách primedope.com. Stačí zadat údaje k turnaji, stisknout vypočítat a nechat simulátor pracovat. Níže najdeš příklad, jak tento simulátor funguje a co dokáže. Pro ilustraci jsem vybral turnaj „Big 109“, který je v každodenním programu herny Pokerstars. Níže můžeš vidět všechny vstupy pro výpočet včetně jejich vysvětlení.

Zdroj: primedope.com

Number of Players je počet hráčů v daném turnaji. Pole pro turnaj „Big 109“ se v týdnu momentálně pohybuje kolem 200 hráčů.

Payout structure ti říká kolik hráčů v daném turnaji dosáhne na peníze. Ve standardní výplatní struktuře „Big 109“ obvykle bere peníze kolem 18% hráčů.

Buy-in and fee in $ můžeš zadat v libovolné měně, přičemž zadané číslo musí být větší než nula. V tomto příkladě je rozdělen skutečný buy-In ($ 100) a poplatek pro hernu ($ 9).

ROI rozumíme návratnost investice (buyinu) do turnaje. Předpokládám mé skutečné ROI, které je kolem 25%.

How many are you going to play říká kolik turnajů by mělo být nasimulováno. V tomto příkladu chci vědět, jaké výsledky mohu očekávat v průběhu jednoho roku, tzn. 365 velkých turnajů „Big 109“.

Sample size říká kolik vzorků je celkově simulováno, přičemž vyšší číslo logicky poskytuje přesnější výsledky. Výsledky jsou odvozeny simulací Montecarlo, takže nejsou zcela přesné. Avšak při vyšší velikosti vzorku (1 000 simulací a více) se chyba pohybuje v rozmezí 0-2% . V našem vzorovém příkladě bylo provedeno 10 000 simulací.

Distribuce

zdroj:primedope.com

Obrázek výše znázorňuje funkci kumulativní pravděpodobnosti pro jednotlivé výsledky. V tomto příkladu můžeš vidět, že více než 80% všech vzorků mělo profitabilní výsledek. Na druhé straně u téměř 20% příkladů jsme za rok skončili ve ztátě, přestože naše ROI je 25%.

20 náhodných vzorků pro ilustraci

zdroj:primedope.com

Graf výše znázorňuje 20 náhodných výsledků vzorků ze simulace a zároveň také nejlepší a nejhorší výsledek simulace. Nejlepší výsledek vykazuje zisk téměř 60 000 USD, zatímco nejhorší scénář by znamenal ztrátu téměř 20 000 USD. Je zřejmé, že se jedná o obrovskou statistickou anomálii, nicméně vyloučit ji nelze.

Turnajová statistika

zdroj:primedope.com

V neposlední řadě simulátor počítá některé zajímavé statistiky, jako je pravděpodobnost ztráty, intervaly spolehlivosti, směrodatnou odchylku a další statistické údaje.
Z našeho příkladu je důležité si vzít, že i při 365 odehraných turnajích „Big 109“ je pravděpodobnost ztráty stále 14%, přestože dlouhodobá návratnost investice (ROI) je 25%. Z toho je patrné, že v pokerových turnajích je vysoká variance a skutečné výsledky se ukážou až v dlouhodobém horizontu.

Závěr

Jak vidíš variance může být hodně nemilosrdná a frustrující. Na druhé straně můžeš být na její pozitivní straně. Kromě toho je na denním plánu Pokerstars spousta turnajů, takže během jednoho roku můžeš odehrát mnohem víc než 365 „Big 109“ a zmírnit tak varianci na minimum. Pamatuj, že nadprůměrný hráč je v dlouhodobém horizontu vždy v zisku. Důležité je však nepřestat hrát svoji kvalitní hru a nenechat se variancí odradit.

Give a Comment