Tipy a triky na Mintosu: Jak investuju s úrokem přes 18%

Na platformě Mintos je možno investovat v různých měnách. Stačí si bezplatně poslat SEPA platbu v Eurech a potom za malý poplatek směnit v Mintos směnárně na libovolnou měnu. Mě osobně zaujala možnost půjčovat v kazašských Tenge. Poplatek ve směnárně je sice vyšší než např. u Rublů (i když 1,25% pořád není žádná hrůza). Bohatou kompenzací je však úrok, který u některých půjček dosahuje až 18%.

Směnárna Mintos: Poplatek 12.5 Eur při směně 1000 EUR na KZT

Na sekundárním trhu je navíc často možné odkoupit půjčku od ostatních investorů v příjemném discountu až +1%. Měl bys však vědět několik věcí než se do investování v Kazachstánu pustíš. Úrok 18% totiž sebou logicky nese rizika. Pojďme si je v následujících řádcích blíže rozebrat.

Ekonomika Kazachstánu

Kazachstán patří k poměrně rychle se ekonomicky rozvíjejícím se zemím, což je například dobře patrné na zvyšujícím se HDP. Hospodářská krize se projevila i na ekonomickém růstu Kazachstánu, sice ne jak u převážné většiny členských států EU (krom Polska) recesí, ale„jen“zpomalením (+1,2 % HDP vroce 2009 a 2015, v roce 2016 +1,1 % HDP), s tím byly spojené i poměrně silné inflační tlaky (14,6 % v roce 2016), které se daří snižovat až k 5% výši. V roce 2017 už ekonomika rostla o příznivých 4,1 %HDP -stejně jako v následujícím roce 2018. Veřejný dluh zůstává nízký (21 % HDP vroce 2018) s mírně pozvolným nárůstem. Růst ekonomiky se v letošním roce poněkud zmírní, ale přesto zůstane konzistentní s posledními roky. Vládní politiky na zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj infrastruktury jsou nastaveny tak, aby podporovaly fixní investice, zatímco plánovaný program oddlužení by měl podporovat soukromou spotřebu. Růst vývozu při přetrvávajícím obchodním napětí a kolísání cen komodit komplikuje výhled do budoucna. Nicméně pro rok 2020 se odhaduje zvýšení HDP až o 4%. V tomto prostředí tedy neočekávám výrazné znehodnocení kazašského tenge, což je pro mě jeden z důvodů proč jsem se rozhodl investovat. Zůstávám však opatrný a je potřeba počítat s vyšším kurzovým rizikem než u Eura, které je na českou korunu mnohem blíže navázané. Proto jsem se rozhodl do kazachstánských půjček investovat jen 3% svého kapitálu a většinu držím právě v Eurových půjčkách. Dalším důležitým faktorem je samotný zprostředkovatel půjček na Mintosu.

Tippokud ti investování na Mintosu přijde zajímavé, tak využij bonus pro nové investory ve výši 0,5 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících. Jediné, co je nutné, je využít následující referral odkaz zde.

Poskytovatel ID Finance

Aktualizované informace ohledně finanční výkonnosti kazašského aktiva ID Finance, poukazují na pozitivní tendenci. Dle předběžných dat ze zpráv od vedení společnost za rok 2019 vykázala 300% růst. V prosinci 2019 činilo portfolio společnosti 42,7 milionu Eur oproti 12,8 milionu Eur v prosinci 2018. Podle Národní banky Kazachstánu společnost vykázala za první polovinu roku 2019 čistý zisk ve výši 665 000 Eur. Podíl společnosti na trhu vzrostl z 2,6 % v roce 2018 na 2,7 % v první polovině roku 2019.

V Kazachstánu je zaregistrováno celkem 172 mikrofinančních institucí (MFI) s celkovými aktivy v hodnotě 718,3 milionu Eur (data k 2. čtvrtletí 2019), z toho 108 jich vykázalo ke konci roku 2019 zisk. Se svými 27,5 milionu Eur v aktivech (32,1% meziroční nárůst) a 3,8% podílem na trhu se společnost umístila mezi těmito společnostmi čtvrtá.

Soudě podle dosavadních výsledků a odhadů vývoje plánuje společnost ID Finance Kazachstán v roce 2020 značně zlepšit svou ziskovost, a to zvýšením poměru schválených žádostí a míry návratnosti pohledávek. Společnost plánuje posílit stávající segmenty trhu a také vstoupit do segmentů nových (např. refinancování a podnikatelské úvěry pro SME). Jen během prvních 2 týdnů roku 2020 vzrostl počet aktivních zákazníků o 66 % oproti lednu 2019. V roce 2019 vzrostl meziročně počet registrovaných uživatelů o 219 %. K lednu 2020 má společnost Solva více než 644 000 registrovaných zákazníků, což představuje 6,5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva země, a 90 % z nich jsou vracející se zákazníci. Zveřejnění auditovaných finančních zpráv je předběžně plánováno na květen 2020 – před tím se ale pojďme podívat zpátky do minulosti na to, jak celý IDF Holding (Rusko, Kazachstán, Gruzie) dopadl v roce 2018.

Hned na úvod můžeme uvést, že se jedná o relativně velikého poskytovatele, který v loňském roce dle auditovaných výkazů vygeneroval tržby 135 mil. USD (z toho cca 38 mil USD v Kazachstánu) a čistý zisk před zdaněním činil 17 mil. USD (z toho bezmála 16 mil. USD v Kazachstánu). Pro srovnání Mogo vygenerovalo loni tržby 58 mil. EUR a čistý zisk 2,6 mil. EUR. Banknote měla čistý zisk 4,6 mil. EUR. Nenech se zmást, že pod označením ID Finance se na Mintosu skrývají tři subjekty: španělský, kazašský a mexický. Původně byly tyto subjekty spolu s jinými firmami pod jedním holdingem IDF Holding. Nicméně loni bylo 100 % společnosti ID Finance Investments (obsluhuje Španělsko a latinskou Ameriku) převedených akcionářům IDF Holdingu jako dividenda, což znamená, že Španělsko a Mexiko vypadlo z konsolidovaných účetních výkazů, které výše rozebírám. V následujících odstavcích už rozeberu pouze výsledky ID Finance v Kazachstánu. Hodnocení samotného Mintosu je B+, ale rád se na jednotlivé části výkazů podívám blíže sám.

Rizika

Co se týče financování, tak aktiva ve výši 35 mil. USD financuje ID Finance Kazakhstan vlastním kapitálem ve výši 19,7 mil. USD a půjčkami ve výši 15,2 mil. USD. Podíl vlastního kapitálu k celkovým pasivům je tedy na relativně zdravé úrovni a při zpomalené ekonomiky nevidím vysoké riziko.

U ID Finance bys měl vědět, že část půjček zákazníkům se dostane do prodlení a společnost ji pak musí kompletně odepsat. Ke konci loňského roku byla hrubá velikost úvěrového portfolia v Kazachstánu 59,2 mil. USD a opravná položka dle výkazů byla 25,6 mil. USD, což představuje necelou polovinu.

Mně osobně se však ještě nestalo, že by nějaká z půjček nebyla splacena a navíc samozřejmě investuju jen do půjček s „garancí zpětného odkupu“. Co víc, oproti půjčkám v Eurech je těch v Tenge v prodlení poměrně málo. Je možné, že se jedná o dobrou platební morálku populace Kazachstánu a nebo mám prostě jen štěstí. Sám posuď jestli je pro tebe vzorek 86 půjček viditelný ve screen shotu níže relevantní.

Moje půjčky od ID Finance

Závěr

Půjčky na Kazachstánském trhu nesou výše popsaná rizika, které by měl každý před investicí zvážit. Pro mě osobně je výnosnost dosahující díky discountu na sekundárním trhu Mintosu přes 18% až příliš lákavá a rozhodl jsem se proto 3% svého kapitálu do těchto půjček investovat. Míra rizika při současných směšných úrocích u spořících účtů, terminovaných vkladů a podobných produktů mi za to rozhodně stojí. V příštím díle se zaměřím na půjčky v Rusku, kde je roční výnosové procento sice o trochu nižší, na druhou stranu jsem v nich našel i některé výhody oproti půjčkám v Kazachstánu. V příštím díle o P2P si povíme jaké.

Disclaimer

Prezentované informace (např. články), které uvádím na webových stránkách seekingvalues.com jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů. Při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládám veškeré možné úsilí a vycházím z důvěryhodných zdrojů, přesto však nemůžu zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Zdroje: Finlord.cz, Mintos.com, Focus-economics.com

 

 

 

Give a Comment