Zdroj:Goodfon.com

Tipy a triky na Mintosu: Eurové investice

V dnešním článku bych se chtěl zaměřit na poskytovatele, kteří nabízejí na Mintosu půjčky v měně Euro. Osobně mám na Mintosu většinů půjček právě v Eurech i za cenu nižší úrokové míry. Hlavní důvody jsou:

1. Eurové půjčky jsou nejvíce likvidní, tzn. dají se případně prodat na sekundárním trhu. Pokud potřebuješ flexibilní cash flow, tak se hodí právě pro tebe.

2. Pokud máš účet v Eurech, tak neplatíš žádné poplatky. Já osobně využívám účet zdarma včetně SEPA plateb u Monety, pak si peníze přepošlu na Revolut a ve férovém kurzu je směním.

3. U Eurových půjček mám nejvíce důvěry, protože neexistuje velké kurzové riziko a jejich poskytovatelé operují na trzích v rámci EU. Trh v Rusku a Kazachstánu oproti tomu zase nabízí vyšší úrokovou míru za cenu vyššího rizika (včetně měnového).

Ne všem poskytovatelům bych však své peníze svěřil. Proto bych se dnes chtěl zaměřit na ty, kteří ve mě budí nejvíce důvěry. Základní kritérium je pro mě rating samotného Mintosu, který hodnotí riziko půjček u poskytovatelů nabízejících své půjčky na tržišti. Mintos hodnocení je v rozpětí od „A+“ do „D“, což reprezentuje nejnižší a nejvyšší riziko poskytovatele. Osobně filtruji pouze společnosti s ratingem „A-“ a lepší, což by mělo znamenat, že se jedná o finančně silnou společnost, která má vedoucí a stabilní pozici na trhu, solidní kvalitu aktiv, robustní proces vymáhání dluhu, je vedena managementem s dobrými výkony v minulosti a podniká ve stabilním a zavedeném regulatorním prostředí.

Tippokud ti investování na Mintosu přijde zajímavé, tak využij bonus pro nové investory ve výši 0,5 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících. Jediné, co je nutné, je využít následující referral odkaz zde.

Společnosti s hodnocením „A+“ do „A-“

Pojďme si tedy představit společnosti, které se na Mintosu mohou pyšnit nejlepším ratingem. Zaměřím se na tři poskytovatele, u kterých jsem se rozhodl investovat:

Mogo

Společnost sídlí v lotyšské Rize a působí ve více než 15 zemích. K dnešnímu dni poskytla úvěry za více než 358 milionů EUR a čisté úvěrové portfolio společnosti je více než 140 milionů EUR. Strategické cíle společnosti Mogo Finance jsou zaměřit se na konzistentní ziskový růst a geografickou expanzi. K realizaci této strategie přispívá více než 650 zaměstnanců, více než 100 000 zákazníků a investice do vyspělých technologií pro poskytování těch nejlepších finančních služeb ve své kategorii.

Mogo Finance provozuje svou vlastní pobočkovou síť, má více než 1 500 partnerských míst a silnou přítomnost na internetu. Široké geografické pokrytí činí společnost jedinečnou ve srovnání s konkurencí a přináší diverzifikované příjmy. Mogo Finance v současné době působí v Pobaltí, východní Evropě, na Balkáně, na Kavkaze a ve střední Asii.

Společnost Mogo Finance S.A. poskytuje skupinovou garanci na všechny půjčky od společností Mogo na platformě Mintos. Výsledkem je, že rating všech subjektů skupiny Mogo je A.

Dle výsledků za Q3 2019 se Mogo Finance daří zvyšovat tržby, čistou ziskovou marži a tedy i čistý zisk. Společně s expanzí skupina pochopitelně zvyšuje také své provozní náklady a zadlužení. Mogo rozhodně nemá problém s financováním a zájmem investorů. Pro investory na P2P platformě Mintos to znamená, že Mogo by měla nadále patřit mezi nejstabilnější poskytovatele půjček. Byť budou výnosnosti nižší na úrovni 10 % p.a., tak bude relativně nízké i jejich riziko. Mogo má v současnosti dostatek kapitálu. Pro připomenutí, celosvětová ratingová agentura Fitch udělila společnosti Mogo Finance S.A. rating na úrovni B- se stabilním výhledem. Mnoho dalších informací pak najdeš na samotném Mintosu.

Banknote a Vizia (ExpressCredit)

Společnost VIZIA se specializuje na poskytování spotřebitelských úvěrů, přičemž se zaměřuje na zákazníky se středně vysokými až vyššími příjmy a řeší jejich finanční potřeby v různých životních situacích.

Společnost Banknote se stala důvěryhodným partnerem pro více než 300 000 lidí v celém Lotyšsku. Nabízí osobní půjčky, mezinárodní bankovní převody a zajištěné úvěry s využitím osobního majetku jako jistoty (půjčování peněz na zástavu – tzv. pawnbroking) v 86 pobočkách po celém Lotyšsku.

SIA ExpressCredit (značka Banknote) je 100% vlastníkem SIA ViziaFinance (značka VIZIA). Banknote a Vizia jsou tedy prakticky jenom obchodní značky pro poskytování půjček koncovým dlužníkům. Jsou ze 100 % vlastněné společností ExpressCredit. Nicméně na platformě Mintos najdeme půjčky jenom pod označením Banknote a Vizia.

Finanční výkazy společnosti jednoznačně ukazují, že Banknote i Vizia (ExpressCredit) je postavena na velmi silných finančních základech. Opět platí podobné vyjádření jako u Mogo: úroky pro investory sice nejsou nejvyšší ve srovnání s jinými půjčkami na P2P platformách, ale pravděpodobnost bezproblémového průběhu investice pro nejbližší roky je velmi vysoká. Další vyčerpávající informace najdeš o společnosti včetně prezentace a finančních výkazů přímo na Mintosu.

Everest Finanse

Je součástí Mintos rodiny teprve od září 2019. Tento poskytovatel úvěrů nabízí na tržišti možnost investovat do svých osobních úvěrů v eurové měně. Společnost poskytuje úvěry na polském trhu pod značkou Bocian Pożyczki a od svého vzniku zvládla vydat již více než 1,5 milionu úvěrů v celkové hodnotě asi 3,5 miliardy PLN (asi 811,7 milionu EUR). Za dobu své činnosti, kterou Bocian Pożyczki zahájil již v roce 2000, se společnost hodně rozvinula a navíc dokládá auditované finanční výkazy, ze kterých je patrné, že rovněž stojí na pevných základech. I Everest Finanse sdílí podrobnou prezentaci a finanční výkazy přímo na Mintosu.

Kritéria pro filtrování

Pro své investice si tedy vybírám výše zmíněné společnosti. To však není vše. Při filtrování půjčky jsou pro mě důležité ještě další kritéria:

1. Půjčky kupuju primárně na sekundárním trhu, což má dvě výhody. Jednak zde kupuju půjčky od ostatních investorů se slevou, i když zrovna u půjček v Eurech budeš rád za slevu 0,1%, což zapřičiňuje již zmíněná vysoká likvidita eurového trhu a jednak mohu vidět předchozí platební historii dlužníka, což mi dodává větší komfort, že celou půjčku splatí.

2. Vždy zaklikávám status půjčky „bez prodlení“ a garanci zpětného odkupu. To mi dává komfort navíc, že dlužník má dobrou platební morálku. Pokud však přeci jen z nějakého důvodu přestane platit, dostanu své peníze díky garanci odkupu obvykle po 60 dnech zpět bez úroku, což se však stává jen velmi zřídka. Splátka je většinou bez problémů splacena maximálně s několikadenním (1-60 dnů) zpožděním.

Podobné cvičení provádím jednou týdně a zabere mi asi 10 až 15 minut. Pro líné investory doporučuju autoinvest, kdy nemusíš podobné věci řešit. U opravdových strýčků skrblíků však doporučuji taktiku výše, protože jsem přesvědčen, že ti maximalizuje roční výnosové procento.

Závěr

Pevně věřím, že ti zmíněné rady pomohou maximalizovat tvůj profit na Mintosu. Eurové půjčky u zmíněných poskytovatelů shledávám jako relativně bezpečné, ale pamatuj na to, že žádná investice není úplně bez rizika. Já osobně dosahuju výnosnosti přes 10% a za to mi míra rizika při současných směšných úrocích u spořících účtů, terminovaných vkladů a podobných produktů stojí. V příštím díle se zaměřím na půjčky v Kazachstánu, kde je roční výnosové procento ještě vyšší. Na závěr přikládám screen z mého účtu na Mintosu a jeho současný výnos při 204 půjčkách převážně u výše zmíněných poskytovatelů.

Zdroj: Účet autora na Mintos.com

Disclaimer

Prezentované informace (např. články), které uvádím na webových stránkách seekingvalues.com jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů. Při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládám veškeré možné úsilí a vycházím z důvěryhodných zdrojů, přesto však nemůžu zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Obrázek: Goodfon.com

Zdroje: Mintos.com

Give a Comment