Mintos

P2P půjčky: nová éra investování

Platforma Mintos nabízí půjčky pro investory v globálním měřítku. V tomto článku se podívej, jak mohou P2P půjčky doplnit „tradiční“ třídy investičních aktiv, jako jsou akcie nebo dluhopisy.

Investování vs spoření

Pro začátek stojí za zmínku vymezit rozdíl mezi tradičními úsporami a investicemi, protože úspory jsou někdy považovány za třídu aktiv samy o sobě. Úspory a investice jsou však v rámci finanční strategie zcela odlišné koncepty s rozdílnými cíli:

Spoření znamená odložit peníze bezpečně a vysoce likvidně, např. na běžný nebo spořicí účet. Účelem je zachovat kapitál a mít jej v případě potřeby okamžitě k dispozici. Většina finančních strategií doporučuje mít určité procento aktiv bokem na účtech, ať už v případě náhlé situace (pokazilo se ti auto) nebo pro ideální čas na investování (snížení cen bytů, akcií, komodit…)

Investování znamená používat peníze („kapitál“) na nákup aktiv, o kterých si myslíš, že mají dobrou pravděpodobnost, že v průběhu času dosáhnou co nejvyšší návratnosti. „Tradičními“ investicemi jsou obvykle akcie, dluhopisy a nemovitosti (o tom více později).

Tento článek se zaměřuje právě na investice. Důležitou věcí, kterou je třeba vědět o investování, je to, že VŽDY nese riziko. Jako investor můžeš přijít o peníze, a proto je potřeba dělat co nejinformovanější rozhodnutí. Abychom lépe porozuměli tomu, jak se investice chovají a jak přijímat informovaná rozhodnutí, je potřeba porozumět jednotlivým druhům investic a jejich pro a proti. Finanční svět rozdělil investice do několika skupin, známých jako třídy aktiv.

Třídy aktiv pomáhají porozumět investicím

Třídou aktiv mám na mysli aktiva, která mají srovnatelné vlastnosti a které reagují podobným způsobem na události na trhu. Vývoj ekonomiky způsobuje, že různé faktory budou tlačit různé třídy aktiv v různých směrech. V rámci třídy se však aktiva budou pohybovat podobným směrem, přičemž je třeba mít na paměti, že jednotlivá aktiva se mohou pohybovat i proti trhu (např. při poslední propadu akcií rostla cena akcie farmaceutické společnosti Gilead Siences vyvíjející vakcínu proti COVID-19) . Investice lze rozdělit do dvou hlavních typů:

Dluhové investice znamenají, že investor půjčuje peníze osobě, firmě nebo vládě. Příjem z této investice je obvykle fixní. Na rozdíl od vlastního kapitálu musí být dluh v určitém okamžiku splacen. Mezi běžné příklady patří např. dluhopisy.

Kapitálové investice znamenají, že investor koupí aktivum nebo jeho část. Zisk z této investice souvisí s výkonem aktiva. Běžnými příklady jsou akcie, podílové fondy, nebo třeba nemovitosti.

Z těchto dvou investičních typů se obvykle považuje ta kapitálová za investici s vyšším rizikem a volatilitou, avšak z dlouhodobého hlediska obvykle nabízí vyšší návratnost. Investice založené na dluhu mají horší návratnost, ale jsou mnohem méně volatilní.
Typy investic lze dále členit do zmíněných tříd aktiv. Pojď se se mnou podívat na jednotlivé třídy klasických aktiv a některé jejich klíčové vlastnosti.

Třída aktiv Typ Likvidita Volatilita Růst
Hotovost Úspora ano ne Záporný (inflace)
Dluhopisy Dluhová ano mírná mírný
Akcie Kapitálová ano ano ano
Nemovitosti Kapitálová ne ano ano

Alternativní investice posouvají hranice

Investoří však stále hledají vyšší výnosy, a proto jsou v posledních letech více a více populární alternativní formy investování. Příkladem jsou např. hedge fondy, private equity, kryptoměny nebo dokonce sběratelské předměty, jako jsou např. veteránská auta. Přestože mají určité podobnosti s tradičními třídami aktiv (např. hedgeový fond investující na akciovém trhu), jsou dostatečně odlišné a jedinečné, abychom je vnímali jako další (alternativní) formy investování.

Jednou z takových alternativ založených na dluhovém investování jsou právě P2P půjčky, které existují zhruba od roku 2000, přičemž první průkopníci k nim nabízejí online přístup skrze investiční platformy. Mintos není první společností, která nabízí investice do půjček, avšak v současnosti je největší takovou investiční platformou na světě.

Proč bych se měl zajímat o P2P půjčky?

Ze všech tradičních tříd aktiv jsou dluhopisy pravděpodobně nejpodobnější formou aktiv k P2P půjčkám. Je to proto, že obě investice jsou založeny na dluhu a výnosem z nich jsou úroky. V následující tabulce jsou uvedeny některé typické podobnosti a rozdíly mezi nimi. Měj na paměti, že půjčky a dluhopisy jsou k dispozici v mnoha různých formách a mnohy záleží na konkrétních podmínkách.

Vlastnost Dluhopisy P2P půjčky
Dostupnost Fixní částka a vyšší minimální investice Flexibilní částka a nižší minimální investice
Kolaterál Typicky není podložen Může být podložen aktivem (ne vždy)
Diverzifikace Obtížnější Jednodušší
Rozsah Vláda nebo větší firmy Menší firmy nebo spotřebitel
Návratnost Nižší úrok Vyšší úrok
Riziko Nižší Vyšší
Trading Brokerské platformy Sekundární trh (jen u některých platforem – např. na Mintosu)

Investice do P2P půjček nabízí moderní alternativu k tradičním investicím. Na povrchu má některé podobnosti s dluhopisy, tradiční třídou aktiv. Při hlubším pohledu však P2P půjčky nabízejí jedinečnou kombinaci vlastností a výhod pro některé investory.

Proč by tedy měli mít investoři zájem? Od finanční krize v roce 2008 jsou úrokové sazby, které banky nabízejí pro úspory, na historickém minimu. Po očištění o inflaci mohou být dokonce záporné, což znamená, že pokud necháš peníze na spořícím účtu, tak o ně sice nepřicházíš, ale kvůli inflaci se tvoje bohatství pomalu a jistě zmenšuje.

Aby tvoje peníze fungovaly, potřebuješ investiční příležitosti se solidní návratností. Diverzifikace je důležitější než kdy jindy, a proto jsem rád, že tu máme alternativní třídy aktiv jako např. P2P půjčky a nejen klasické rozhodnutí akcie vs dluhopisy.

Nové třídy aktiv rozšířily možnosti a poskytují nezanedbatelnou alternativu ke klasickým investicím. Mezi těmito novými třídami představují P2P půjčky skvělou a vysoce dostupnou příležitost. Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své investice a přitom získat atraktivní a pravidelné výnosy, mohou považovat P2P půjčky za hodnotný doplněk svého portfolia. Pokud tě článek zaujal, doporučuji si založit ůčet na Mintosu, který je pro mě spolehlivou platformou při investování do P2P půjček. Doporučují také přečíst mé starší články, kde rozebírám jednotlivé poskytovatele. V současné době je jejich selekce důležitá víc než kdy jindy!

Tipinvestování na Mintosu není jedinou možností a diverzifikace je klíč k úspěchu. Alternativou k Mintosu je pro mě česká platforma Bondster, která mě zaujala svojí transparentností a prozákaznickým přístupem. Podpora je samozřejmě v češtině. Více se dočteš v předchozím článku. Pro registraci na Bondster využij následující link.

Zdroje: Mintos.com

Give a Comment