Mintos – A nápad je tu!

Mintos je globální online tržiště s úvěry, které poskytuje individuálnímu investorovi snadný a transparentní způsob, jak investovat do půjček poskytnutých různorodými společnostmi z odvětví alternativního financování z celého světa. Cílem je ulehčit volný a efektivní pohyb kapitálu. Na Mintos můžeš investovat do různých typů půjček poskytnutých mnoha různými poskytovateli. Skvělé je, že na Mintosu můžeš investovat v několika měnách a klidně začít i v malém. Podívej se se mnou na to jak Mintos funguje.

Jak to funguje?

  1. Úvěroví klienti požádají o půjčku u poskytovatele půjčky.
  2. Poskytovatel půjčky zhodnotí danou žádost, stanoví úrokovou sazbu a půjčí peníze ze svých vlastních zdrojů.
  3. Tyto půjčky jsou následně uvedeny na seznamu v tržním prostředí Mintos, kde si můžete vybrat půjčky, do nichž chcete investovat, a poté budete dostávat měsíční platby a úrok

Graficky by se dal celý proces shrnout následovně:

Zdroj: Mintos.com

Trochu statistiky

Na Mintosu se mi líbí, že se ve všech ohledech snaží být co nejvíce transparentní. Tvůrci si evidentně uvědomují, že pokud jde o půjčky, tak je důvěra na prvním místě. Mintos funguje již od roku 2015 a od té doby se solidně rozrostl. Dnes, tedy ke konci roku 2019 objem financovaných půjček již přesáhl 4 miliardy EUR.

Zdroj: Mintos.com

Povahově se převážně jedná především o půjčky krátkodobé a osobní. Významný podíl pak mají i půjčky na auta a dále také můžeš nalézt i zajímavé podnikatelské úvěry. Zbývající typy půjček jsou zastoupeny pouze minoritně. Vás ale bude jistě hlavně zajímat rizikovost jednotlivých typů půjček. Ty jsou shrnuty v následující tabulce. Zajímavé je, že nejrizikovějším typem je financování faktur a podnikatelské úvěry.

Zdroj: Mintos.com

Sekundární trh

Další věc proč investuju právě na Mintosu je sekundární trh. Jednak můžu jednotlivé půjčky odkoupit v discountu (u kazachstánských a ruských půjček se občas podaří discount až 1%) a jednak mohu své půjčky kdykoliv prodat pokud potřebuju kapitál např. na investování do akcií v době pádů indexů. Likvidní jsou pak především půjčky eurové, takže pokud potřebuješ stejně jako já flexibilní cash flow, doporučuju většinu kapitálu vložit právě do nich – i za cenu nižších úroků oproti půjčkám na trzích v Rusku a Kazachstánu. O tom ale až v příštím díle. Zde si zatím grafem prohlédni aktivitu na sekundárního trhu.

Zdroj: Mintos.com

Investuj na Mintosu a získej bonus

Další skvělá věc je, že za investování na Mintosu nejsou žádné poplatky vázané na samotné půjčky, protože Mintos vydělává na poplatcích od samotných poskytovatelů, kteří pro své půjčky potřebují kapitál. Na Mintosu proto platíš pouze poplatky za směnu do cizí měny. To znamená, že pokud máš bankovní účet v Eurech a investuješ také pouze v Eurech, tak neplatíš žádné poplatky! Já osobně pro Mintos používám bankovní účet u Monety, kde navíc neplatím žádné poplatky ani za SEPA platby. Navíc můžeš za své investice získat i bonus, který závisí na tom, kolik investuješ za prvních 30 dní. Jediné, co je potřeba udělat, je využít referral odkaz zde.

Závěr

Trh půjček typu peer to peer se těší velké oblibě a Mintos se na něm etabloval jako stabilní a výnosná společnost působící nejen na evropském trhu. Dnes je to jedna z nejpopulárnějších platforem P2P pro investory. Vzhledem k jednoduchému uživatelskému rozhraní, objemu půjček, možnosti nastavení automatizace, diverzifikace a možnosti minimální investice  je velmi oblíbená u mnoha individuálních investorů. Upřímně doporučuji Mintos jako platformu pro půjčky a investice P2P, protože s ním mám několik let velmi pozitivní zkušenosti.

Zdroj: Mintos.com

Disclaimer

Prezentované informace (např. články), které uvádím na webových stránkách seekingvalues.com jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů. Při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládám veškeré možné úsilí a vycházím z důvěryhodných zdrojů, přesto však nemůžu zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

 

Give a Comment